Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 3 - Spis treści rodziału 3
Strona: 64 #71 Spis treści rodziału 3 ?
  
Liczby podstawowe od 1 do 12, sposób tworzenia liczebników od 12 do 99. Sposoby powitań i pożegnań, czas i oficjalna forma jego podawania
 Liczebniki od 1 do 99 
Strona: 65 #72 Liczby od 1 do 12 ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Liczebniki podstawowe od 1 do 12. Rymowanki pomocne w nauce tych liczebników.
 Liczebniki, teoria 
Strona: 66 #73 Porządkowanie liczb ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Porządkowanie liczby metodą "Przeciągnij i upuść" od najmniejszej do największej.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 67 #75 Od największej do najmniejszej ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Porządkowanie liczby metodą Przeciągnij i upuść od największej do najmniejszej.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 68 #74 Dopasowywanie liczb ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Dopasowywanie liczb metodą "Przeciągnij i upuść" do wcześniej wylosowanych.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 69 #76 Wpisywanie liczby ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Przypisywanie liczby w języku niemieckim do ich wylosowanych wcześniej cyfrowych odpowiedników.
 Wpisywanie liczby 
Strona: 70 #67 Liczby po niemiecku ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Konieczność wpisania wylosowanej liczby w postaci cyfrowej, liczb z zakresu od 1 do 12 wraz z wymową.
 Wpisywanie, zapis cyfrowy 
Strona: 71 #77 Liczby po niemiecku ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Konieczność wpisania wylosowanej liczby tym razem w postaci słownej, liczb z zakresu od 1 do 12 wraz z wymową.
 Wpisywanie, zapis słowny 
Strona: 72 #78 Liczby po niemiecku ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Konieczność wpisania wylosowanej liczby w formie cyfrowej, lecz tylko na podstawie nagrania, liczb z zakresu od 1 do 12.
 Liczby cyfrowo, tylko wymowa 
Strona: 73 #68 Liczby po niemiecku ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Konieczność wpisania wylosowanej liczby nie tylko w formie cyfrowej lecz także słownej tylko na podstawie nagrania, liczb z zakresu od 1 do 12.
 Liczby cyfrowo i słownie 
Strona: 74 #57 Powitania, pożegnania ?
 • czas - pory dnia i roku
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Prezentacja form oficjalnych stosowanych w przypadku powitań oraz pożegnań. Informację dotyczące czasu ich stosowania.
 Powitania, pożegnania 
Strona: 75 #79 witamy się i żegnamy ?
 • czas - pory dnia i roku
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
 • liczebnik - określanie czasu
Ćwiczenie na czas, kiedy stosujemy określone powitanie oraz pożegnanie.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 76 #80 Liczby od 12 do 100 ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Informację na temat tworzenia pozostałych liczebników od 12 do 99. Wyjątki w tworzeniu tych liczebników.
 Teoria, wykład 
Strona: 77 #82 Porządkowanie liczb ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Porządkowanie liczby metodą "Przeciągnij i upuść" od najmniejszej do największej.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 78 #83 Porządkowanie liczb ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Porządkowanie liczby metodą "Przeciągnij i upuść" od największej do najmniejszej.
 Od największej do najmniejszej 
Strona: 79 #84 Dopasowywanie liczb ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Dopasowywanie liczb metodą "Przeciągnij i upuść" do wcześniej wylosowanych.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 80 #85 Liczby po niemiecku jako cyfry ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Konieczność wpisania wylosowanej liczby w postaci cyfrowej, liczb z zakresu od 1 do 99 wraz z wymową.
 Liczba jako cyfry 
Strona: 81 #86 Liczby po niemiecku: słownie ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Konieczność wpisania wylosowanej liczby tym razem w postaci słownej, liczb z zakresu od 1 do 99 wraz z wymową.
 Liczby: słownie 
Strona: 82 #87 Liczby: rozpoznawanie ze słuchu ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
 • wymowa - rozumienie ze słuchu
Konieczność wpisania wylosowanej liczby nie tylko w formie cyfrowej lecz także słownej tylko na podstawie nagrania, liczb z zakresu od 1 do 99.
 Słuchanie i wpisywanie 
Strona: 83 #88 Typuj liczby po niemiecku ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Gra losowa "Lotto". Ty typujesz liczby, a następnie wskazujesz 'trafione' numery.
 Totolotek 
Strona: 84 #89 Podawanie czasu: cyfrowo ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
 • liczebnik - określanie czasu
System losuje czas, który ty powinieneś podać w postaci cyfrowej.
 Czas cyfrowo 
Strona: 85 #90 Podawanie czasu: słownie ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
 • liczebnik - określanie czasu
System losuje czas, który ty powinieneś podać w postaci słownej.
 Czas słownie 
Strona: 86 #93 Wpisywanie liczb ?
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
Zmiana liczb w statystykach z wersji cyfrowej na słowną
 Wpisywanie liczb