Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 0 - Spis rozdziałów
1.Strona: 3
Niemcy - informacje podstawowe
 • geografia - miasta
 • geografia - państwa i kontynenty
 
Instytucje, ośrodki władzy, ludność, gospodarka, kraje sąsiadujące, landy w Niemczech oraz ich niemieckie nazwy.
2.Strona: 17
Podstawy wymowy
 • geografia - państwa i kontynenty
 • ilość i miara - liczby
 • instytucje publiczne - władza,państwo
 • istota żywa - wygląd zewnętrzny
 • język - alfabet
 • język - dyskusja
 • życie codzienne - na zakupach
 • życie codzienne - różne
 • wymowa - alfabet
 • wymowa - Ä,ä
 • wymowa - Ch,ch
 • wymowa - ck
 • wymowa - ei
 • wymowa - eu, äu
 • wymowa - H,h
 • wymowa - ie
 • wymowa - końcówka -er
 • wymowa - literowanie wyrazów
 • wymowa - litery podwójne
 • wymowa - Ö,ö
 • wymowa - R,r
 • wymowa - rozumienie ze słuchu
 • wymowa - S,s
 • wymowa - sch
 • wymowa - sp
 • wymowa - st
 • wymowa - Ü,ü
 • wymowa - V,v
 • wymowa - z
 • wymowa - ß
Litery alfabetu języka niemieckiego, wymowa poszczególnych liter alfabetu, nauka literowania, informacje podstawowe na temat wymowy, elementy słuchania i rozpoznawania usłyszanych wyrazów.
3.Strona: 64
Liczebniki od 1 do 99
 • czas - pory dnia i roku
 • ilość i miara - liczby
 • liczebnik - liczebniki główne
 • liczebnik - określanie czasu
 • wymowa - rozumienie ze słuchu
Liczby podstawowe od 1 do 12, sposób tworzenia liczebników od 12 do 99. Sposoby powitań i pożegnań, czas i oficjalna forma jego podawania
4.Strona: 87
Elementy zdania
 • biografia - życie i śmierć
 • biografia - życie zawodowe
 • czas wolny - zabawy
 • istota ludzka - imiona
 • mieszkać - dom
 • podróżowanie - ruch i miejsce
 • pozostałe - uczenie i nauczanie
 • życie codzienne - różne
 • czasownik - odmiana czasowników
 • rzeczownik - homonimy
 • rzeczownik - liczba mnoga
 • rzeczownik - rodzaj rzeczownika
 • zaimek - zaimek osobowy
Zaimki osobowe w mianowniku, czasownik i jego odmiana przez osoby.
5.Strona: 118
Hallo, ich bin Fritz - hallo, jestem Fritz.
 • biografia - krótka prezentacja
 • biografia - szkoła
 • biografia - zawody
 • czas wolny - hobby
 • geografia - języki
 • geografia - państwa i kontynenty
 • język - części zdania
 • podróżowanie - ruch i miejsce
 • życie codzienne - różne
 • zaimek - zaimek pytający
 • zdanie - szyk przestawny
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Budowa zdania i jego elementy, szyk przestawny w zdaniu oznajmującym. Krótkie informację opisujące podstawowe dane osób: nazwisko, pochodzenie, wiek, hobby itp.
6.Strona: 148
Mein Haus und mein Zimmer - mój dom i mój pokój.
 • istota ludzka - imiona
 • mieszkać - dom
 • mieszkać - meble
 • życie codzienne - art. codzienne
 • życie codzienne - czynności codzienne
 • rodzajnik - rodzajnik nieokreślony
 • rodzajnik - rodzajnik określony
 • zaimek - zaimek osobowy
 • zdanie - zdanie przeczące
 • zdanie - zdanie pytające
Opis wyposażenia domu oraz pokoju. Nazywanie i opis przedmiotów codziennego użytku.
7.Strona: 156
Ich und meine Familie - ja i moja rodzina.
 • biografia - rodzina
 • czas wolny - hobby
 • istota ludzka - charakter
 • istota żywa - wygląd zewnętrzny
 • przymiotnik - antonimy
 • przymiotnik - stopniowanie przymiotników
 • rodzajnik - rodzajnik nieokreślony
 • rodzajnik - rodzajnik określony
 • rzeczownik - odmiana przez przypadki
 • zaimek - zaimek dzierżawczy
 • zaimek - zaimek osobowy
 • zdanie - zdanie oznajmujące
8.Strona: 184
Hobby und Freizeit - hobby i czas wolny.
 • czas wolny - hobby
 • życie codzienne - czynności codzienne
 • czasownik - czasowniki modalne
 • czasownik - czasowniki nieregularne
 • czasownik - odmiana czasowników
 • zdanie - zdanie oznajmujące
 • zdanie - zdanie przeczące
9.Strona: 192
Tagesablauf, Zeit und Tageszeit
 • czas - dni tygodnia
 • ilość i miara - liczby
 • czasownik - czasowniki modalne
 • czasownik - czasowniki złożone
 • czasownik - odmiana czasowników
 • liczebnik - określanie czasu
10.Strona: 203
Die Schule ... und alles klar.
 • biografia - szkoła
 • czas - dni tygodnia
 • ilość i miara - liczby
 • język - części zdania
 • język - język
 • życie codzienne - biuro
 • liczebnik - określanie czasu
 • rzeczownik - odmiana przez przypadki
 • zdanie - zdanie oznajmujące
 • zdanie - zdanie przeczące
 • zdanie - zdanie pytające
Szkoła i to co jest z nią związane.
11.Strona: 212
Andere/Inne
  
Inne przydatne i ciekawe ćwiczenia do wykorzystania w nauce.