Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 6 - Mein Haus und mein Zimmer
Strona: 148 #150 Mein Haus und mein Zimmer ?
  
Opis wyposażenia domu oraz pokoju. Nazywanie i opis przedmiotów codziennego użytku.
 Mein Haus und mein Zimmer - mój dom i mój pokój. 
Strona: 149 #161 Zaprzeczamy używając kein/keine ?
 • mieszkać - dom
 • zdanie - zdanie przeczące
 wpisz odpowiedź 
Strona: 150 #162 Wstaw właściwy rodzajnik ?
 • mieszkać - dom
 • rodzajnik - rodzajnik nieokreślony
 • rodzajnik - rodzajnik określony
 wpisz odpowiedź 
Strona: 151 #163 Wer oder Was? ?
 • istota ludzka - imiona
 • mieszkać - dom
 • zdanie - zdanie pytające
 wpisz odpowiedź 
Strona: 152 #164 Porządkowanie wyrazów ?
 • mieszkać - dom
 • życie codzienne - czynności codzienne
 • rodzajnik - rodzajnik nieokreślony
 • rodzajnik - rodzajnik określony
 • zdanie - zdanie przeczące
 wpisz odpowiedź 
Strona: 153 #160 Was ist das? ?
 • mieszkać - meble
 • zdanie - zdanie przeczące
 wybór odpowiedzi 
Strona: 154 #165 Was ist das? - noch einmal. ?
 • mieszkać - meble
 • zdanie - zdanie przeczące
 wpisz odpowiedź 
Strona: 155 #166 Uzupełnij odpowiednim zaimkiem. ?
 • życie codzienne - art. codzienne
 • zaimek - zaimek osobowy
 wpisz odpowiedź