Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 5 - Spis treści rodziału 5
Strona: 118 #118 Spis treści rodziału 5 ?
  
Budowa zdania i jego elementy, szyk przestawny w zdaniu oznajmującym. Krótkie informację opisujące podstawowe dane osób: nazwisko, pochodzenie, wiek, hobby itp.
 Hallo, ich bin Fritz - hallo, jestem Fritz.  
Strona: 119 #115 Budowa zdania ?
 • życie codzienne - różne
 • zdanie - szyk przestawny
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Informacje podstawowe na temat budowy zdania w języku niemieckim. Podstawowe elementy zdania. Szyk prosty oraz przestawny, charakterystyczne cechy zdania.
 Teoria, wykład 
Strona: 120 #54 Rekonstrukcja zdania ?
 • biografia - krótka prezentacja
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Porządkowanie gotowych elementów zdania metodą "przeciągnij i upuść", taka aby zrekonstruować zdanie.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 121 #101 Zdania oznajmujące ?
 • biografia - krótka prezentacja
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Porządkowanie gotowych elementów zdania metodą "przeciągnij i upuść", taka aby zrekonstruować zdanie.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 122 #102 Zdania oznajmujące ?
 • biografia - krótka prezentacja
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Porządkowanie gotowych elementów zdania metodą "przeciągnij i upuść", taka aby zrekonstruować zdanie.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 123 #103 Zdania oznajmujące ?
 • biografia - krótka prezentacja
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Porządkowanie gotowych elementów zdania metodą "przeciągnij i upuść", taka aby zrekonstruować zdanie.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 124 #104 Zdania oznajmujące ?
 • biografia - krótka prezentacja
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Porządkowanie gotowych elementów zdania metodą "przeciągnij i upuść" oraz wpisywanie brakujących elementów zdania.
 Wpisz, przeciągnij i upuść 
Strona: 125 #105 Zdania oznajmujące ?
 • biografia - szkoła
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Porządkowanie gotowych elementów zdania metodą "przeciągnij i upuść" oraz wpisywanie brakujących elementów zdania.
 Wpisz, przeciągnij i upuść 
Strona: 126 #106 Zdania oznajmujące ?
 • biografia - krótka prezentacja
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Porządkowanie gotowych elementów zdania metodą "przeciągnij i upuść" oraz wpisywanie brakujących elementów zdania.
 Wpisz, przeciągnij i upuść 
Strona: 127 #109 Zdania oznajmujące ?
 • biografia - krótka prezentacja
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Samodzielne pisanie zdania, stosowanie do informacji zawartych w ćwiczeniu.
 Wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 128 #140 Szyk przestawny, a miejsce czasownika ?
 • podróżowanie - ruch i miejsce
 • zdanie - szyk przestawny
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Zdania zarówno o szyku prostym jak i przestawnym. Miejsce czasownika w tak powstałych zdaniach.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 129 #138 Szyk przestawny ?
 • podróżowanie - ruch i miejsce
 • zdanie - szyk przestawny
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Szyk przestawny zdania w praktyce. Umiejętne przestawianie wyrazów tak, aby powstające zdanie było zdaniem o szyku przestawnym.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 130 #139 Szyk prosty i przestawny ?
 • język - części zdania
 • zdanie - szyk przestawny
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Zdania zarówno o szyku prostym jak i przestawnym. Miejsce czasownika w tak powstałych zdaniach.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 131 #141 Szyk przestawny zdania ?
 • biografia - szkoła
 • zdanie - szyk przestawny
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Kompletowanie reszty zdania, gdy pierwsza jego część jest już określona.
 Wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 132 #142 Szyk prosty i przestawny ?
 • podróżowanie - ruch i miejsce
 • zdanie - szyk przestawny
 • zdanie - zdanie oznajmujące
Użytkownik sam przekształca podane zdanie, toworząc każdy możliwy rodzaj szyku zdania, o ile jest to ciągle zdanie oznajmujące.
 Wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 133 #144 Kraje, państwa, ich flagi ?
 • geografia - państwa i kontynenty
 
Wśród przypadkowo zestawionych grafik należy wybrać tę, która będzie odpowiadać wylosowanemu słowu.
 Wybierz właściwą odpowiedź 
Strona: 134 #145 Jaki to kraj? ?
 • geografia - państwa i kontynenty
 
Losowana jest grafika przedstawiająca pewien kraj. Na podstawie wylosowanej grafiki należy wybrać nazwę wylosowanego państwa z listy.
 Wybierz właściwą odpowiedź 
Strona: 135 #146 Jakie jest twoje hobby? ?
 • czas wolny - hobby
 
Ćwiczenie, które ma na celu pomóc w przyswojeniu słownictwa związanego z waszymi zainteresowaniami oraz hobby. Użytkownik dokonuje wyboru właściwej odpowiedzi poprzez kliknięcie na stosowną grafikę w zależność wylosowanego wyrazu lub zwrotu.
 Wybierz właściwą odpowiedź 
Strona: 136 #147 Zaimki pytające - śpiewająco! ?
 
 • zaimek - zaimek pytający
Na ekranie znajduję się symulacja fragmentu klawiatury pianina. Każdy klawisz opisany jest wybranym zaimkiem pytającym. Gdy na ekranie pojawiać się będą tłumaczenia tych zaimków, użytkownik powinien kliknąć na odpowiedni klawisz. Tak będzie powstawać melodia zapisana na stronie.
 Wybierz właściwą odpowiedź 
Strona: 137 #148 Państwa, miasta, języki ?
 • geografia - języki
 • geografia - państwa i kontynenty
 
Porządkowanie tabeli zawierającej nazwy państw, ich stolice, oficjalny język danego kraju oraz narodowość.
 Uporządkuj wyrazy 
Strona: 138 #149 Kim będę, a kim chciałbym być. ?
 • biografia - zawody
 
Nauka nazw niektórych zawodów. Wybierz właściwą fotografię w zależność od wyświetlanej nazwy.
 Wybierz właściwą odpowiedź. 
Strona: 139 #151 Kto pyta nie błądzi. ?
  
Informacje podstawowe na temat budowy zdań pytających języka niemieckiego. Omówienie budowy, rodzajów oraz zasad konstruowania tychże zdań.
 Zdania pytające, rodzaje, zasady 
Strona: 140 #152 Wer bist du? - Kim jesteś? ?
  
 Dopasuj odpowiedź 
Strona: 141 #153 Jak to powinno być? ?
  
 rekonstrukcja zdań 
Strona: 142 #154 Fragen über Fragen ?
  
 porządkowanie wyrazów 
Strona: 143 #155 Ein Pronomen, bitte! - zaimek proszę! ?
  
 wpisz odpowiedź 
Strona: 144 #156 Ułóż pytania z podanych wyrazów ?
  
 rozsypanka wyrazowa 
Strona: 145 #157 Ułóż pytania z podanych wyrazów ?
  
 rozsypanka wyrazowa 
Strona: 146 #158 Uzupełnij brakujący wyraz ?
  
 uzupełnij luki 
Strona: 147 #159 Stwórz pytania do podkreślonych wyrazów ?
  
 wpisywanie zdań