Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 11 - Andere/Inne
Strona: 212 #212 Andere/Inne ?
  
Inne przydatne i ciekawe ćwiczenia do wykorzystania w nauce.
 Andere/Inne 
Strona: 213 #213 ss oder ß - gute Frage! - pisowania ss, ß. ?
  
Kiedy piszemy ss, a kiedy ß? Ta wątpliwość często pojawia się podczas pisania po niemiecku, także teraz po ostatniej reformie ortografii języka niemieckiego.
 uzupełnianie luk 
Strona: 214 #214 Czy pamiętasz ten tekst? ?
  
Wklej swój tekst, określ jak dobrze go znasz, a następnie spróbuj uzupełnić luki stworzone przez ciebie przez mechanizmy ćwiczenia.
 uzupełnianie luk 
Strona: 215 #396 Czasowniki nieregularne - zakres rozszerzony ?
  
Długa lista czasowników nieregularnych/mocnych wraz z ich formami używanymi w języku niemieckim.
 wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 216 #397 Rekcja czasowników I ?
  
Rekcja czasowników to trudna, acz konieczna wiedza, która wymaga wyćwiczenia. Wyselekcjonowana lista czasowników używanych najczęściej.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 217 #380 Rekcja czasowników II ?
  
Rekcja czasowników to trudna, acz konieczna wiedza, która wymaga wyćwiczenia. Ogromna liczba czasowników dla wszystkich bardziej wymagających.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 218 #394 Trennbare und untrennbare Verben I ?
  
Wybór właściwego wariantu odpowiedzi w zależność od wylosowanego zdania. Ćwiczenie dotyczy trudnych przypadków przedrostków takich jak: über-, unter-, um-, durch-, wieder-, wider-, voll-.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 219 #395 Trennbare und untrennbare Verben II ?
  
Wskazanie właściwego zakończenia zdania z 4 możliwości.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 220 #398 Trennbare und untrennbare Verben III ?
  
Wybór właściwego wariantu odpowiedzi w zależność od wylosowanego zdania. Ćwiczenie dotyczy trudnych przypadków przedrostków takich jak: über-, unter-, um-, durch-, wieder-, wider-, voll-.
 wybór odpowiedzi