Czas: 0:0
wszystkie wyrazy tylko krótkie tylko długie pokaż pierwszy znak co ile wyrazów
I kolejne już ćwiczenie, podobne do tego, które koncetrowało się na ćwiczeniu pisowni "ss, s oraz ß" z tym, że tym razem luki pojawiają się w miejsce całych wyrazów lub poprzedzonych pierwszą literą, na którą rozpoczyna się dany wyraz. Można wybrać, czy z tekstu powinny zniknąć tylko krótkie wyrazy, długie lub zarówno pierwsze jak i te drugie. Ćwiczenie uniwersalne i do zastosowania właściwie na każdym etapie nauki.