Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 4 - Spis treści rodziału 4
Strona: 87 #117 Spis treści rodziału 4 ?
  
Zaimki osobowe w mianowniku, czasownik i jego odmiana przez osoby.
 Elementy zdania 
Strona: 88 #113 Zaimki osobowe ?
 
 • zaimek - zaimek osobowy
Zaimki osobowe, ich cele, zasady i sens stosowania. Cechy szczególe odróżniające je od zaimków w języku polskim. Zaimki zostały udźwiękowione.
 Teoria, wykład 
Strona: 89 #52 Zaimki osobowe ?
 
 • zaimek - zaimek osobowy
Dopasowywanie niemieckich zaimków osobowych do ich odpowiedników w języku polskim.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 90 #53 Zaimki osobowe ?
 
 • zaimek - zaimek osobowy
Wpisywanie niemieckich zaimków osobowych obok tych w języku polskim.
 Zaimki, wpisywanie 
Strona: 91 #114 Odmiana czasowników ?
 • życie codzienne - różne
 • czasownik - odmiana czasowników
Informacje na temat odmiany czasownika przez osoby. Końcówki czasowników oraz ich temat. Odmiana regularna oraz nieregularna. Szczególne zachowanie się czasowników w odmianie regularnej.
 Teoria, wykład 
Strona: 92 #94 Odmiana czasownika ?
 • mieszkać - dom
 • czasownik - odmiana czasowników
Dopasowywanie właściwych form czasownika do stosowanego zaimka osobowego - odmiana regularna.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 93 #95 Odmiana czasownika ?
 • podróżowanie - ruch i miejsce
 • czasownik - odmiana czasowników
Porządkowanie zaimków oraz dopasowywanie właściwych form czasownika do stosowanego zaimka osobowego - odmiana regularna.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 94 #129 Odmiana czasownika regularnego ?
 • pozostałe - uczenie i nauczanie
 • czasownik - odmiana czasowników
Odgadnij właściwą formę odmiany czasownika regularnego ma czas.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 95 #128 Odmiana czasownika regularnego ?
 • biografia - życie zawodowe
 • czasownik - odmiana czasowników
Ciąg dalszy ćwiczeń odmiany czasownika regularnego w nieco zmienionej formie.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 96 #96 Odmiana czasownika ?
 • czas wolny - zabawy
 • czasownik - odmiana czasowników
Dopasowywanie właściwych form czasownika do stosowanego zaimka osobowego - odmiana regularna.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 97 #97 Odmiana czasownika ?
 • istota ludzka - imiona
 • czasownik - odmiana czasowników
Wpisywanie właściwych form podanego czasownika w zależności od zaimka osobowego - odmiana regularna.
 Wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 98 #98 Odmiana czasownika ?
 • pozostałe - uczenie i nauczanie
 • czasownik - odmiana czasowników
Wpisywanie nie tylko końcówek czasowników regularnych ale także zaimków osobowych we właściwej kolejności.
 Wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 99 #99 Odmiana czasownika ?
 • pozostałe - uczenie i nauczanie
 • czasownik - odmiana czasowników
Dopisywanie właściwych końcówek czasowników w zależność od wylosowanego zaimka osobowego - odmiana regularna.
 Wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 100 #119 Odmiana czasowników nieregularnych ?
 • życie codzienne - różne
 • czasownik - odmiana czasowników
Informację dotyczące odmiany przez osoby czasowników nieregularnych w czasie teraźniejszym. Przykłady odmiany, zasady, przypadki szczególne.
 Teoria, wykład 
Strona: 101 #120 Czasowniki nieregularne I ?
 • życie codzienne - różne
 • czasownik - odmiana czasowników
Jedne z najczęściej spotykanych czasowników nieregularnych, nauka formy tych czasowników występującej w 3 osobie liczby pojedyńczej.
 Wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 102 #121 Odmiana czasownika nieregularnego ?
 • życie codzienne - różne
 • czasownik - odmiana czasowników
Dopasowywanie właściwych form czasownika do stosowanego zaimka osobowego - odmiana nieregularna.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 103 #122 Odmiana czasownika nieregularnego ?
 • życie codzienne - różne
 • czasownik - odmiana czasowników
Porządkowanie zaimków oraz dopasowywanie właściwych form czasownika do stosowanego zaimka osobowego - odmiana nieregularna.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 104 #123 Odmiana czasownika nieregularnego ?
 • życie codzienne - różne
 • czasownik - odmiana czasowników
Dopasowywanie właściwych form czasownika do stosowanego zaimka osobowego - odmiana nieregularna.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 105 #124 Odmiana czasownika nieregularnego ?
 • życie codzienne - różne
 • czasownik - odmiana czasowników
Wpisywanie właściwych form podanego czasownika w zależności od zaimka osobowego - odmiana nieregularna.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 106 #125 Odmiana czasownika nieregularnego ?
 • życie codzienne - różne
 • czasownik - odmiana czasowników
Wpisywanie nie tylko końcówek czasowników ale także zaimków osobowych we właściwej kolejności. - odmiana nieregularna.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 107 #130 Odmiana czasownika nieregularnego ?
 • biografia - życie i śmierć
 • czasownik - odmiana czasowników
Wpisywanie właściwych form czasownika w zależność od odpowiadającemu mu zaimkowi osobowemu.
 Wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 108 #126 Odmiana czasownika nieregularnego ?
 • biografia - życie i śmierć
 • czasownik - odmiana czasowników
Wpisywanie właściwych form czasowników w zależność od wylosowanego zaimka osobowego - odmiana nieregularna.
 Wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 109 #127 Rzeczownik - podstawy ?
 • życie codzienne - różne
 • rzeczownik - liczba mnoga
 • rzeczownik - rodzaj rzeczownika
Informacje podstawowe na temat rzeczownika: rodzaj/rodzajnik rzeczownika, rozpoznawanie rodzaju po końcówkach oraz nie tylko, liczba mnoga, relacje: zaimek osobowy, a rzeczownik.
 Teoria, wykład 
Strona: 110 #131 Rzeczownik i jego rodzajnik ?
 • życie codzienne - różne
 • rzeczownik - rodzaj rzeczownika
Określanie rodzajnika rzeczownika na podstawie jego cech takich jak jego końcówka, znaczenie, pochodzenie itp.
 Wybór z listy 
Strona: 111 #132 Rzeczownik i jego rodzajnik ?
 • życie codzienne - różne
 • rzeczownik - rodzaj rzeczownika
Określanie rodzajnika rzeczownika na podstawie jego cech takich jak jego końcówka, znaczenie, pochodzenie itp.
 Wybór z listy 
Strona: 112 #133 Liczba mnoga rzeczownika ?
 • życie codzienne - różne
 • rzeczownik - liczba mnoga
Wybór właściwego tłumaczenia, możliwość wybru wielu pozycji.
 Wybór z listy 
Strona: 113 #134 Liczba mnoga rzeczowników ?
 • życie codzienne - różne
 • rzeczownik - liczba mnoga
Tworzenie liczby mnogiej podanych rzeczowników wykorzystując zasady poznane wcześniej.
 Wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 114 #143 Homonimy języka niemieckiego ?
 • życie codzienne - różne
 • rzeczownik - homonimy
Prezentacja przykładów homonimów występujących w języku niemieckim, czyli: wyrazów, w tym przypadku rzeczowników, o takiej samej pisowni, różniących się tylko rodzajem lub liczbą mnogą, a posiadających różne znaczenia.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 115 #135 Liczba mnoga rzeczowników ?
 • życie codzienne - różne
 • rzeczownik - liczba mnoga
Tym razem należy niejako odtworzyć rzeczownik oraz jego rodzajnik na podstawie lego liczby mnogiej.
 Wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 116 #136 Zaimki, a rodzajniki ?
 • życie codzienne - różne
 • rzeczownik - rodzaj rzeczownika
 • zaimek - zaimek osobowy
Rodzaj gry, w której grający powinien trafić właściwą planszę w zależność od treści tam zawartej.
 Traf właściwy znak 
Strona: 117 #137 Zaimki, a rodzajniki ?
 • życie codzienne - różne
 • rzeczownik - rodzaj rzeczownika
 • zaimek - zaimek osobowy
Odgadnij rodzajnik wylosowanego rzeczownika, a następnie dopasuj jego odpowiednik w postaci zaimka osobowego.
 Wpisywanie odpowiedzi