Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 3 - Liczby: rozpoznawanie ze słuchu
Liczby w języku niemieckim, choć wydają się proste, szczególnie ich tworzenie, to już pewną trudność może sprawiać poprawne ich rozpoznawanie w rozmowie. W poniższym ćwiczeniu chodzi własnie o skupienie się na wymowie i umiejętności rozpozania usłyszanej liczby. Jako odpowiedź proszę podać usłyszaną liczbę w wersji cyfrowej w pierwszym polu oraz w wersji słowej w drugim polu. Słuchający ma też możliwość odsłuchać wymowy wylosowanej liczby ponownie ale ograniczoną liczbę razy!
Przedział liczbowy: odp. poprawnych: 0 błędnych: 0
min:    max: Odpowiedź:     cyfrowa      słowna

Wpisz swoją odpowiedź:

Słuchanie i wpisywanie  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.