Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 3 - Liczby od 12 do 100
Dla przypomnienia jeszcze raz lista liczebników od 1 do 12. Przypominam je dlatego, bo to właśnie one są ważną cząścią składową pozostałych liczb języka niemieckiego.

 • 1 - eins
 • 2 - zwei
 • 3 - drei
 • 4 - vier
 • 5 - fünf
 • 6 - sechs
 • 7 - sieben
 • 8 - acht
 • 9 - neun
 • 10 - zehn
 • 11 - elf
 • 12 - zwölf
Liczebniki od 13 do 19 tworzymy właśnie poprzez połączenie liczebników od 1 do 9 z też czymś doskonale znanym, a mianowicie z liczbą: zehn czyli 10, która tu pełni rolę przyrostka. Proszę jednak zwrócić uwagę, że nie wszędzie jest to zwykłe dostawienie wyrazu - należy jak najlepiej zapamiętać te wyjątki, które tu zostały dodatkowo oznaczone.
 • 13 - dreizehn
 • 17 - siebzehn
 • 14 - vierzehn
 • 18 - achtzehn
 • 15 - fünfzehn
 • 19 - neunzehn
 • 16 - sechzehn

W przypadku liczb oznaczjących dziesiątki, tu także liczby podstawowe odgrywają ważną rolę. Tak jak liczby od 13 do 19 składają się z liczebników jednostkowych + zehn, tak liczebniki oznaczające dziesiątki tworzy się z liczebników jednostkowych + zig. Także tu istnieją wyjątki, o których musimy pamiętać.
 • 20 - zwanzig
 • 60 - sechzig
 • 30 - dreißig
 • 70 - siebzig
 • 40 - vierzig
 • 80 - achtzig
 • 50 - fünfzig
 • 90 - neunzig
Wszystkich którzy chcieliby już teraz poznać zasady konstruowania wyższych liczb zapraszam na stronę internetową, gdzie zostały zawarte pełne informację na ten temat: liczebniki języka niemieckiego.

Teoria, wykład  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.