Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 1 - Spis treści rodziału 1
Strona: 3 #1 Spis treści rodziału 1 ?
  
Instytucje, ośrodki władzy, ludność, gospodarka, kraje sąsiadujące, landy w Niemczech oraz ich niemieckie nazwy.
 Niemcy - informacje podstawowe 
Strona: 4 #2 Niemcy, ich sąsiedzi, ludność, gospodarka ?
 • geografia - państwa i kontynenty
 
Wiadomości podstawowe na temat Niemieckiej Republiki Federalnej. Liczba ludności i wyznania religijne, kraje z którymi sąsiaduje, gospodarka i jej charakter
 Informacje ogólne 
Strona: 5 #3 Niemcy, ich sąsiedzi, ludność, gospodarka ?
 • geografia - miasta
 
Konieczność uzupełnienia przez użytkownika najważniejszych informacji na temat Niemiec, jej sąsiadów, ludność oraz gospodarki
 Tekst z lukami 
Strona: 6 #4 Sąsiedzi Niemiec ?
 • geografia - państwa i kontynenty
 
Użytkownik dokonuje wyboru z listy właściwej nazwy państwa, sąsiada Niemiec w odpowiednim miejscu mapy. Nazwy państw są po polsku.
 Wybór z listy 
Strona: 7 #5 Kto jest sąsiadem Niemiec? ?
 • geografia - państwa i kontynenty
 
W ćwiczeniu należy na czas wskazać wylosowaną nazwę państwa - sąsiada Niemiec. Oprócz nazwy polskiej jest też nazwa po niemiecku.
 Wybór na mapie 
Strona: 8 #110 Kto jest sąsiadem Niemiec? ?
 • geografia - państwa i kontynenty
 
W ćwiczeniu należy na czas wskazać wylosowaną nazwę państwa - sąsiada Niemiec. Oprócz nazwy polskiej jest też nazwa po niemiecku. Dodatkowo z głośników słychać nazwę wylosowanego państwa.
 Wybór na mapie 
Strona: 9 #6 Struktura, Klimat, Geografia ?
 • geografia - miasta
 
Kolejna paczka informacji na temat Niemiec. Tym razem: struktura administracyjna, klimat oraz geografia.
 Teoria, wykład 
Strona: 10 #7 Struktura, Klimat, Geografia ?
  
Użytkownik uzupełnia najważniejsze informacje na temat: struktury administracyjnej, klimatu oraz geografii Niemiec.
 Tekst z lukami 
Strona: 11 #25 Instytucje władzy Republiki Federalnej Niemiec ?
  
Trzecia część informacji na temat Niemiec. Tym razem rząd, urzędy, najważniejsi przedstawiciele.
 Teoria, wykład 
Strona: 12 #26 Instytucje władzy ?
  
Kolejne pola do wypełnia w tekście na temat władzy w Niemczech oraz jej organów.
 Tekst z lukami 
Strona: 13 #8 Kraje związkowe (Landy) w Niemczech ?
 • geografia - miasta
 
Nazwy krajów związkowych w języku niemieckim tz. landów wraz z mapą jak i nagraniami wymowy.
 Lista z wymową 
Strona: 14 #9 Kraje związkowe (Landy) w Niemczech ?
 • geografia - miasta
 
Lista wybranych landów po niemiecku. Listę należy uporządkować zgodnie z zasadą: od największego do najmniejszego landu pod względem powierzchni.
 Przeciągnij i upuść 
Strona: 15 #10 Kraje związkowe (Landy) w Niemczech ?
 • geografia - miasta
 • geografia - państwa i kontynenty
 
Ćwiczenie na czas polegające na szybkim wskazaniu wylosowanego landu na mapie Niemiec. Nazwy landów także tu zostały udźwiękowione.
 Wybór na mapie 
Strona: 16 #11 Kraje związkowe (Landy) w Niemczech ?
 • geografia - miasta
 • geografia - państwa i kontynenty
 
Także tu użytkownik powinien dokonać wyboru na mapie, lecz dokładnie w wyznaczonym czasie, który z kolejnym poziomem będzie krótszy.
 Wybór na mapie