Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 1 - Struktura, Klimat, Geografia

Przeczytaj tekst oraz zapamiętaj wyróżnione informacje:

Republika Federalna Niemiec składa się z 16 krajów związkowych, określanych popularnie, jako Landy.

Każdy land posiada własny rząd (w Berlinie, Bremie i Hamburgu zwany senatem) na czele którego stoi premier lub burmistrz oraz parlament, nie posiadają natomiast prezydenta.

Władze landów posiadają szerokie uprawnienia wewnętrzne, dotyczą one prawa i ordynacji podatkowej, polityki edukacyjnej, a także spraw wewnętrznych (policja, gospodarka przestrzenna, obywatelstwo). Ich ustrój jest regulowany poprzez osobne konstytucje krajów związkowych, a prawodawstwo poszczególnych krajów różni się niekiedy znacznie od siebie.

W Niemczech panuje klimat umiarkowany z chłodnymi, pochmurnymi i mokrymi zimami i latami. Większość terenu Niemiec leży w strefie umiarkowanej ciepłej, gdzie dominują wilgotne wiatry zachodnie. Na południu Niemiec występuję Fen, który jest ciepłym i suchym wiatrem wiejący z gór w doliny. Polskiem podpowiednik takiego wiatru jest halny.

Przyjęło się określać, że Niemcy leżą w Europie Zachodniej. Na terenie Niemiec można wydzielić cztery wielkie regiony geograficzne: Nizinę Północnoniemiecką, Średniogórze Niemieckie, Przedgórze Alp (Wyżyna Bawarska) i Alpy.

Teoria, wykład  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.