Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 1 - Instytucje władzy

Uzupełnij luki w tekście:

Dosyć znacząca jest geneza nazwy: okazuje się bowiem, że polska nazwa Niemcy pochodzi od słowa i podkreśla barierę językową między germańskim językiem niemieckim a językami słowiańskimi.

Głową państwa jest , wybierany przez Zgromadzenie Federalne (Bundestag oraz Bundesrat). Prezydent podobnie jak u nas pełni przede wszystkim funkcję .

Władzę wykonawczą stanowi rząd federalny z kanclerzem naczele (Bundeskanzler). Obecną jest Pani Angela Merkel. Funkcję kanclerza można porównać do pozycji w Polsce, chociaż jest ona jednak bardziej znacząca.

Stolicą Niemiec jest , tu też znajduje się siedziba rządu. Władzą ustawodawczą (odpowiednikiem polskiego Sejmu) jest , natomiast trudno nazwać polskim Senatem, ponieważ inna jest procedura wyłaniania jego członów jak i nieco inny zakres kompetencji. Bundesrat to przedstawicielstwo poszczególnych landów. Ustawy uchwalone przez Bundestag wymagają akceptacji Bundesrat-u ale tylko te dotyczące krajów związkowych.

Tekst z lukami  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.