Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 1 - Instytucje władzy Republiki Federalnej Niemiec

Przeczytaj tekst oraz zapamiętaj wyróżnione informacje:

Dosyć znacząca jest geneza nazwy: Niemcy okazuje się bowiem, że polska nazwa Niemcy pochodzi od słowa niemy i podkreśla barierę językową między germańskim językiem niemieckim, a językami słowiańskimi.

Stolicą Niemiec jest Berlin, tu też znajduje się siedziba rządu. Władzą ustawodawczą (odpowiednikiem polskiego Sejmu) jest Bundestag, natomiast Bundesrat trudno nazwać polskim Senatem, ponieważ inna jest procedura wyłaniania jego członów jak i nieco inny zakres kompetencji. Bundesrat to przedstawicielstwo poszczególnych landów. Ustawy uchwalone przez Bundestag wymagają akceptacji Bundesrat-u ale tylko te dotyczące krajów związkowych.

Głową państwa jest prezydent, wybierany przez Zgromadzenie Federalne (Bundestag oraz Bundesrat). Prezydent podobnie jak u nas pełni przede wszystkim funkcje reprezentacyjną.

Władzę wykonawczą stanowi rząd federalny z kanclerzem na czele (Bundeskanzler). Obecną kanclerz jest Pani Angela Merkel. Funkcję kanclerza można porównać do pozycji premiera w Polsce, chociaż jest ona jednak bardziej znacząca.

Teoria, wykład  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.