Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 8 - Hobby und Freizeit - hobby i czas wolny.
Strona: 184 #183 Hobby und Freizeit - hobby i czas wolny. ?
  
 Hobby und Freizeit - hobby i czas wolny. 
Strona: 185 #211 Freizeit und ihre Aktivitäten - czas wolny i jego aktywności ?
  
 wybór odpowiedzi 
Strona: 186 #184 Was machst du? - co robisz? ?
 • czas wolny - hobby
 • życie codzienne - czynności codzienne
 
 wybór odpowiedzi 
Strona: 187 #185 Was macht man gern und nicht gern? ?
 • czas wolny - hobby
 • życie codzienne - czynności codzienne
 • zdanie - zdanie oznajmujące
 • zdanie - zdanie przeczące
 wybór odpowiedzi 
Strona: 188 #186 Was macht man gern und nicht gern II? ?
 • czas wolny - hobby
 • życie codzienne - czynności codzienne
 • czasownik - czasowniki nieregularne
 • zdanie - zdanie oznajmujące
 • zdanie - zdanie przeczące
 wpisz odpowiedź 
Strona: 189 #187 Welches Verb passt? - jaki czasownik pasuje? ?
 • czas wolny - hobby
 • życie codzienne - czynności codzienne
 
 przeciągnij i upuść 
Strona: 190 #188 Wollen oder müssen - chcieć czy móc. ?
 
 • czasownik - czasowniki modalne
 • czasownik - odmiana czasowników
 wybór odpowiedzi 
Strona: 191 #190 Muss ich oder will ich? - muszę, czy chcę? ?
  
 uporządkuj wyrazy