Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 8 - Freizeit und ihre Aktivitäten - czas wolny i jego aktywności

0:0:0 0/0  

Kolejne ćwiczenie koncentrujące się na przyswojeniu jak największej ilości słów i zwrotów w języku niemieckim. Na początku losowany jest dla was jeden wyraz lub zwrot po jego poprawnym wskazaniu wśród wylosowanych grafik system wylosuję dla was już dwa wyrazy, które należy poprawnie wskazać. Przy kolejniej turze będzie ich cztery itd.

Udzielenie poprawnej odpowiedzi pozwala przejść na kolejny poziom i zwiększyć w ten sposób liczbę zdań do zapamiętania.

wybór odpowiedzi  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.