Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 7 - Kasus der Substantive 2 - przypadki rzeczwoników 2

0:00 --- 0/0  

W pewnych określonych sytuacjach stosujemy tz. rodzajnik nieokreślony także on podlega odmianie przez przypadki. W górnym prawym rogu wyświetlane będą w sposób losowy przypadki (czasem tylko pytania na jakie odpowiedają), w lewym rogu rodzajnik w mianowniku oraz liczba w jakiej występuje. Proszę kliknąć tą formę rodzajnika, która powinna wystąpić w przypadku podanym w lewym rogu tabeli.

wybór odpowiedzi  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.