Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 7 - Ich und meine Familie.
Strona: 156 #167 Ich und meine Familie. ?
  
 Ich und meine Familie - ja i moja rodzina. 
Strona: 157 #381 Rate mal das Wort und gib es ein! ?
  
W ćwiczeniu chodzi o jak najszybsze wpisanie wylosowanego wyrazu, początkowo ukrytego przed twoim wzrokiem.
 wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 158 #382 Rate mal das Wort und wähle es aus! ?
  
Także tym razem wyraz jest początkowo ukryty i to ty powoli go odkrywasz. Tym razem jednak nie chodzi o jego wpisanie tylko o wskazanie właściwego z kilku propozycji.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 159 #383 Rate mal das Wort und wähle die Übersetzung! ?
  
To ciągle metoda odkrywania przed wami wyrazu ale i sprawdzenie jego znajomość, dlatego tym razem należy wybrać jego poprawne tłumaczenie z kilku wylosowanych.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 160 #384 Rate mal das Wort und wähle die Übersetzung II ?
  
Tym razem wyraz jest widoczny w pełnej krasie, więc jedyną wymaganą tu czynnością jest wybór odpowiadającego mu tłumaczenia. Wyboru należy dokonać z kilku innych zaprezentowanych propozycji tłumaczeń.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 161 #385 zapamiętaj jak najwięcej: niemiecki > niemiecki ?
  
Gimnastyka dla twojego umysłu! Dobra okazja, aby przećwiczyć metodę zapamiętywania poprzez budowanie historii - metoda polecana przez mnemotechników. To ćwiczenie skupia się głównie na wyrazach w oryginale, tłumaczenie, w postaci dymków, są dostępne po najechaniu na interesujący nas wyraz kursorem myszy.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 162 #386 zapamiętaj jak najwięcej: polski > niemiecki ?
  
Gimnastyka dla twojego umysłu! Dobra okazja, aby przećwiczyć metodę zapamiętywania poprzez budowanie historii - metoda polecana przez mnemotechników. Tym razem na początku twój własny język ojczysty, a następnie wskazanie jego odpowiednika w języku niemieckim w tabeli.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 163 #387 Znajdź błędne wyrazy. ?
  
Ćwiczenie na spostrzegawczość. Znajdź zmienione wyrazy, a następnie szybko je popraw. Wystarczy tylko kliknąć w naszego "byka" i wpisać właściwą korektę.
 wpisywanie odpowiedzi 
Strona: 164 #388 znajdź i dopasuj wyrazy ?
  
W tabeli znajdują się wyrazy niemieckie jaki i ich tłumaczenia w języku polskim. Są one jednak wymieszane. Proszę jak najszybciej wskazać wyrazy, na początku klikając w pierwszy wyraz, a następnie w jego odpowiednik w innym języku.
 wybierz i wskaż 
Strona: 165 #389 Memoryspiel - gra w zapamiętywanie ?
  
To już chyba klasyka, której nie mogło zabraknąć także i tu - z małymi modyfikacjami :-). Wyrazy każdej z grup językowych zostały uszeregowane w wiersze tabeli, dodatkowo w przypadku pasujących do siebie wyrazów system oznacza je za pomocą wspólnego koloru. Odkrywaj pasujące do siebie wyrazy na czas.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 166 #390 Errate den Buchstaben - odgadnij literę ?
  
Ćwiczenie polega na odgadywaniu kolejnych liter zawartych w wylosowanym wyrazie. Proszę zwrócić uwagę, że w górnym prawym rogu tabeli znajduje się tłumaczenie wyrazu widocznego w centralnej części tabeli. On też będzie odsłaniany według tych samych reguł.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 167 #391 Rate mal und wähle - odgadnij i wybierz I ?
  
Tym razem chodzi o jak najszybsze wskazanie wyrazu usłyszanego w głośnikach. Jeżeli będzie to poprawne wskazanie, pole zmieni kolor oraz pojawi się polskie tłumaczenie usłyszanego wyrazu, następnie wylosowany zostanie kolejny wyraz i procedurę będzie można powtórzyć dla kolejnego wyrazu.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 168 #392 Rate mal und wähle - odgadnij i wybierz II ?
  
Zasada niemal identyczna jak w przypadku poprzedniego ćwiczenia, lecz tym razem chodzi o wskazanie właściwego tłumaczenia wśród polskich wyrazów. Na początku usłyszysz wyraz w języku niemieckim, dodatkowo pojawi się on w górnym prawym rogu tabeli. Po poprawnym wskazaniu, tym razem pojawi się wyraz w wersji oryginalnej, pole zmieni kolor oraz zostanie wylosowany kolejny wyraz i procedurę będzie można powtórzyć dla kolejnego wyrazu.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 169 #393 Rate mal und wähle - odgadnij i wybierz III ?
  
I tym razem w ćwiczeniu chodzi o jak najszybsze wskazanie poprawnego tłumaczenia wyrazu, który zostanie wyświetlony w górnym prawym rogu ale już bez nagrania. Jeżeli będzie to poprawnie wskazanie, pole zostanie stosownie oznaczone, następnie wylosowany zostanie kolejny wyraz i procedurę będzie można powtórzyć dla kolejnego wyrazu.
 wybór odpowiedzi 
Strona: 170 #168 Synonyme : Antonyme - Synonimy : antonimy ?
 • istota ludzka - charakter
 • istota żywa - wygląd zewnętrzny
 • przymiotnik - antonimy
 wpisz odpowiedź 
Strona: 171 #169 Dopasuj zaimki dzierżawcze. ?
 
 • zaimek - zaimek dzierżawczy
 wpisz odpowiedź 
Strona: 172 #171 Poproszę zaimek dzierżawczy! ?
 
 • zaimek - zaimek dzierżawczy
 wpisz odpowiedź 
Strona: 173 #172 Wie bist du? - Jaki jesteś? ?
 • biografia - rodzina
 • zdanie - zdanie oznajmujące
 przetłumacz 
Strona: 174 #173 Uprządkuj wpisy ?
 • biografia - rodzina
 
 porządkowanie wyrazów 
Strona: 175 #174 Relacje rodzinne? ?
 • biografia - rodzina
 
 wpisz odpowiedź 
Strona: 176 #175 Porządkowanie wyrazów według kategorii ?
 • istota ludzka - charakter
 • istota żywa - wygląd zewnętrzny
 • przymiotnik - stopniowanie przymiotników
 porządkowanie wyrazów 
Strona: 177 #176 Odpowiedź na pytania do listu ?
 • biografia - rodzina
 • czas wolny - hobby
 • zdanie - zdanie oznajmujące
 wpisz odpowiedź 
Strona: 178 #177 Nominativ, Akkusativ - mianownik, biernik ?
 • biografia - rodzina
 • czas wolny - hobby
 • rzeczownik - odmiana przez przypadki
 • zdanie - zdanie oznajmujące
 wpisz odpowiedź 
Strona: 179 #178 Pronomen aber wie? - Zaimek ale jak? ?
 
 • zaimek - zaimek dzierżawczy
 • zaimek - zaimek osobowy
 uzupełnij luki 
Strona: 180 #179 Personalpronomen und Possessivpronomen ?
 
 • zaimek - zaimek dzierżawczy
 wpisz odpowiedź 
Strona: 181 #180 Possessivpronomen - Personenpronomen ?
 
 • zaimek - zaimek osobowy
 wpisz odpowiedź 
Strona: 182 #181 Kasus der Substantive - przypadki rzeczwoników ?
 
 • rodzajnik - rodzajnik określony
 • rzeczownik - odmiana przez przypadki
 wybór odpowiedzi 
Strona: 183 #182 Kasus der Substantive 2 - przypadki rzeczwoników 2 ?
 
 • rodzajnik - rodzajnik nieokreślony
 • rodzajnik - rodzajnik określony
 • rzeczownik - odmiana przez przypadki
 wybór odpowiedzi