Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 8 - Muss ich oder will ich? - muszę, czy chcę?

Stwórz zdania w każdym możliwym szyku, zachowując ich oznajmujący charakter.

W języku niemieckim szyk zdania oznajmującego może być różny w zależności od tego jaką część zdania chcemy szczególnie podkreślić. Tym razem proszę zwrócić szczególną uwagę na miejsce czasownika modalnego oraz drugiego czasownika w poniższych zdaniach.

1.
 
 
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
 
 


uporządkuj wyrazy  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.