Poziomy - Poziom 3 - Rozdział 20 - Errate den Buchstaben - odgadnij literę
- załadowano oryginalny zestaw wyrazów -

0:0:0  ---- aby rozpocząć ćwiczenie użyj przycisku start ---

a ä b c d e f g h i j k l m n

o ö p q r s ß t u ü v w x y z

To ćwiczenie polega na odgadywaniu liter zawartych w wylosowanym wyrazie. Proszę zwrócić uwagę, że w górnym prawym rogu tabeli znajduje się tłumaczenie wyrazu widocznego w centralnej części tabeli. Ono też będzie odsłaniane według tych samych reguł.

- Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.