Poziomy - Poziom 3 - Rozdział 0 - Spis lekcji tego poziomu
18.Strona: 307
Wetter, Klima, Umwelt
  
Obecnie: słownictwo związane z pogodą, klimatem, środowiskiem naturalnym Wkrótce: właściwe użycie zaimka 'es' | liczby oraz daty | pory dnia | kierunki geograficzne | spójniki zdań: als, wenn, bis, bevor.
19.Strona: 321
Was soll ich anziehen? - Kleidung
  
Obecnie: słownictwo z branży odzieżowej. Wkrótce: odmiana przymiotnika po rodzajnikach: przeczeniu, określonym oraz dzierżawczym | czasownik: 'möchten' | stopniowanie przymiotników w roli przydawki | czas przeszły czasowników modalnych | spójniki: 'und','oder','aber','sondern'.
20.Strona: 335
Etwas für die Seele.
  
Obcenie: słownictwo związane ze sztuką tj. muzyką, filmem, malarstwem itp. Wkrótce: czas przeszły 'Imperfekt' | zdania z zaimkiem względnym | zdania z 'nachdem' | użycie wyrazów: 'dann', 'danach', 'darauf' | wyrażanie własnych poglądów.
21.Strona: 349
Was werde ich machen? - mein Traumberuf.
  
Obecnie: słownictwo: nazwy zawodów, plany zawodowe, studia Wkrótce: tryb przypuszczający z użyciem 'würden' oraz tryb przypuszczający czasowników modalnych | zdania z 'da', 'denn' oraz 'weil' | zdania w stronie biernej.
22.Strona: 363
Worte mit Genitiv - wyrazy z dopełniaczem
  
W języki niemieckim pewne wyrazy wymagają, aby użyć je z dopełniaczem. Czasem należy ich użyć przed, a czasem za nim - są to zarówno czasowniki, przyimki jak i przymiotniki. Poniższe ćwiczenia wspierają w ich nauce.