Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 11 - Trennbare und untrennbare Verben II

0:0:0 0/0  

     
     
     
     
---------- | ---------- | ---------- | ----------
Ćwiczenie wykorzystujące mechanizm zapożyczony z ćwiczeń poświęconych słownictwu, lecz tu chodzi o naukę tej grupy czasowników, które mogę być zarówno rozdzielnie złożone jak i nie. Zasada jest dosyć prosta, a polega na wyborze właściwej końcówki która uzupełnia brakującą cześć zdania. Aby przejść do kolejnego zdania, proszę kliknąć ponownie na już wcześniej poprawnie wybrany wyraz.

wybór odpowiedzi  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.