Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 11 - Trennbare und untrennbare Verben I

0:00 [0]    0/0

------------- -------------

Po uruchomieniu ćwiczenia przyciskiem "start" wylosowane zostanie zdanie, lecz niepełne. Proszę kliknąć odpowiedni wariant odpowiedzi, widoczny w postaci dwóch propozycji czasownika (rozdzielnie złożonego oraz nierozdzielnego). Po najechaniu na znaki zapytania można dostać podpowiedź: tłumaczenie zdania na język polski lub krótką notkę określającą w jakich okolicznościach czasownik jest rodzielnie złożony lub nie. Użycie ikonki kosza spowoduję całkowite wyeliminowanie danego czasownika z ćwiczenia, pod warunkiem, że będzie to poprawna odpowiedź.

wybór odpowiedzi  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.