Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 1 - Sąsiedzi Niemiec

Wybierz właściwe nazwy dla
krajów-sąsiadów Niemiec.

Należy wspomnieć, że wśród krajów sąsiadów jest kilka w których język niemiecki jest w powszechnym użyciu. Krajami w większości niemieckojęzycznymi są Austria, Szwajcaria, Luksemburg i Liechtenstein.

Uwaga: Czasem spotykany skrót "D-A-CH" to nic innego jak grupa państw: Deutschland /Niemcy/, Austria, Confoederatio Helvetica - to ostatnie to nazwa łacińska Szwajcarii.

Wybór z listy  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.