Poziomy - Poziom 3 - Rozdział 20 - Rate mal und wähle - odgadnij i wybierz III
- załadowano oryginalny zestaw wyrazów -

0:00 0/0  

I tym razem w ćwiczeniu chodzi o jak najszybsze wskazanie poprawnego tłumaczenia wyrazu, który zostanie wyświetlony w górnym prawym rogu ale już bez nagrania. Jeżeli będzie to poprawnie wskazanie, pole zostanie stosownie oznaczone, następnie wylosowany zostanie kolejny wyraz i procedurę będzie można powtórzyć dla kolejnego wyrazu.

- Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.