Poziomy - Poziom 3 - Rozdział 20 - znajdź i dopasuj wyrazy
- załadowano oryginalny zestaw wyrazów -

0:0:0  

---------- ---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ---------- ----------
---------- ---------- ---------- ---------- ----------

W tabeli znajdują się wyrazy niemieckie jaki i ich tłumaczenia w języku polskim. Są one jednak wymieszane. Proszę jak najszybciej wskazać wyrazy, na początku klikając w pierwszy wyraz, a następnie w jego odpowiednik w innym języku. Proszę zwrócić też uwagę na użyte kolory, wspólne dla par wyrazów.

- Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.