Poziomy - Poziom 3 - Rozdział 20 - zapamiętaj jak najwięcej: polski > niemiecki
- załadowano oryginalny zestaw wyrazów -

0:0:0 0/0  

Tym razem wszystkie wyrazy losowane dla was przez system będą w języku niemieckim, jednak znaczenie każdego z nich będzie widoczne w postaci tz. dymka. Na początku losowany jest dla was jeden wyraz po niemiecku, następnie po jego poprawnym wskazaniu, wśród innych wylosowanych wyrazów, system losuje dla was już dwa wyrazy, które należy poprawnie wskazać. Przy kolejniej turze będzie ich cztery itd.

Udzielenie poprawnej odpowiedzi pozwala przejść na kolejny poziom i zwiększyć w ten sposób liczbę zdań do zapamiętania.

- Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.