Poziomy - Poziom 3 - Rozdział 20 - Rate mal das Wort und wähle es aus!
- załadowano oryginalny zestaw wyrazów -

0:0:0 0/0/0  

     
     
     
     
???? | ???? | ???? | ????
Właśnie wylosowany został dla ciebie pewien wyraz, jest on jednak ukryty przed twoich wzrokiem. Użyj przycisku: "podpowiedz", a przy odrobinie szczęścia odsłonięta zostanie część wyrazu. Spróbuj jak najszybciej odgadnąć wylosowany wyraz i wskaż go wśród tych widocznych na dole tabeli. Użyj przy tym jak najmniejszej ilość podpowiedzi. Po kliknjęciu na właściwy wyraz odsłonięta zostanie całość wylosowanego słowa, a miejsce wybranego wyrazu zajmie jego tłumaczenie. Teraz aby przejść, do kolejnego wyrazu kliknij podświetlone tłumaczenie.

- Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.