Poziomy - Poziom 2 - Rozdział 0 - Spis rozdziałów kursu
12.Strona: 222
In der Küche: Essen und Trinken
  
Obecnie: słownictwo związane z kuchnią, jedzeniem, potrawy, produkty żywnościowe. Wkrótce: poprawne użycie i znaczenie czasownika: mögen | przymiotnik w formie przysłówka | tryb rozkazujący | odmiana czasownika.
13.Strona: 236
Wohnen? - Ja, aber wo und wie?
  
Obecnie: słownictwo związane z miejscem zamieszkania. Wkrótce: celownik | przyimki z celownikiem oraz biernikiem | użycie wohin i wo | rodzajniki określone, nieokreślone, zaimki dzierżawcze w bierniku oraz celowniku.
14.Strona: 250
Feste, Partys, Geburtstag
  
Obecnie: Słownictwo związane z obchodzonymi świętami Wkrótce: określanie dokładnej daty | liczebniki porządkowe | użycie zaimka nieosobowego 'man' | zaimki dzierżawcze | odmiana zaimków w bierniku oraz w celowniku.
15.Strona: 264
Reisen? - Ja, aber wohin und wozu?
  
Obecnie: słownictwo związane z poruszaniem się Wkrótce: czasowniki modalne | przyimki 'von bis, zum' | poprawne użycie przyimka 'mit' | spójniki 'weil' , 'deshalb' | zdania z 'damit' oraz 'um ... zu'.
16.Strona: 278
Körper und Gesundheit
  
Obecnie: słownictwo opisujące samopoczucie, części ciała Wkrótce: czasowniki modalne: sollen, müssen, dürfen | czasowniki zwrotne | czas przeszły 'Perfekt'.
17.Strona: 292
Sport treiben - gesund werden
  
Obecnie: Słownictwo związane z uprawianiem sportu, dyscypliny sportowe.Wkrótce: czas przyszły 'Futur' | stopniowanie przymiotników | odmiana przymiotników przez przypadki | liczebniki porządkowe | spójniki: 'als', 'wie', zdania porównawcze.