Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 10 - Dziś pytanie, dziś przypadek

0:00 0/0  

--- --- --- ---
--- --- --- ---
--- --- --- ---
--- --- --- ---

Ćwiczenie dla wszystkich, którzy mają jeszcze problemy z przypadkami występującymi w języku niemieckim. Choć jest ich mniej, niż w języku polskim oraz właściwe odpowiadają polskim odpowiednikom, to jednak wielu osobom ciągle sprawiają problemy.

Powyższe ćwiczenie wymaga jak najsprawniejszego, poprawnego uporządkowania tabeli. Tak jak w więkoszości ćwiczeń tego typu w portalu, aby przemieścić dany wyraz w inne miejsce należy go kliknąc, a następnie ponownie poprzez kliknjęcie umieścić w wybranym miejscu.

uporządkuj  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.