Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 10 - Was ist das?

0:00 Ist das ? 0/0  

Ja, das ist . Nein, das ist k.

Po uruchomieniu ćwiczenia przyciskiem "start" wylosowane zostanie pytanie, widoczne na środku czerwonej, górnej belki oraz zdjęcie. Proszę możliwe szybko wybrać, poprzez kliknjęcie, tę odpowiedź, która odpowiada prawdzie, biorąc pod uwagę zarówno wyświetlone pytanie jak i wylosowane zdjęcie.

wybór poprawnej  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.