Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 4 - Odmiana czasownika nieregularnego

Wpisz właściwe formy czasownika: haben.

Wpisywanie odpowiedzi  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.

0:00