W języku niemieckim występują rodzajniki:
  • nieokreślone: ein, eine, ein
  • określone: der, die, das oraz die dla liczby mnogiej.
Uwaga: W przypadku liczby mnogiej rodzajnik nieokreślony nie istnieje..

Rodzajnik występuje przed rzeczownikiem, określa jego rodzaj, liczbę oraz przypadek. Rodzaje rzeczowników w j. niemieckim często nie pokrywają się z ich odpowiednikami w j. polskim, dlatego należy uczyć się rzeczowników razem z ich rodzajnikami.
RODZAJNIK NIEOKREŚLONY


Odmiana:


  Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Neineineeinliczba mnoga rzeczowników nie posiada rodzajnika nieokreślonego !!!
Geineseinereines
Deinem einereinem
Aeinen eineeinWystępowanie:

[ rodzajnik 1.1 - rodzajnik 1.2 rodzajnik 1.3 ]

RODZAJNIK OKREŚLONY


Odmiana:


  Maskulinum Femininum Neutrum Plural
Nderdiedasdie
Gdesderdesder
Ddemderdemden
Adendiedasdie


Występowanie:

[ rodzajnik 2.1 - rodzajnik 2.2 rodzajnik 2.3 ]

OPUSZCZANIE RODZAJNIKA

Występowanie:

[ rodzajnik 3.1 - rodzajnik 3.2 rodzajnik 3.3 ]