Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 4 - Czasowniki nieregularne I

Czymś bardzo istotnym w przypadku odmiany czasowników nieregularnych jest ich forma w 3 osobie liczby pojedyńczej, ponieważ to właśnie ona mówi nam wszystko o zmianach, które zachodzą podczas odmiany przez osoby, a chodzi tu głównie o zmiany w temacie czasownika - dla wszystkich którzy nie pamiętają co to jest, przypominam że temat czasownika to ta część czasownika, która pozostaje po odrzuceniu końcówki (w większość przypadków końcówką jest "-en").

Ćwiczenie, które tu prezentuję stara się ćwiczyć właśnie tę formę odmiany, choć przewidziane jest także do ćwiczeń innych ważnych form czasowników, o których będzie mowa w późniejszej części kursu.

W bazie tego ćwiczenia zapisane są najważniejsze czasowniki w początkowej fazie nauki są one podzielone na aż na 6 grup, które można łączyć, w takim przypadku losowanie czasowników do ćwiczenia, będzie się odbywać z tak połączonych zestawów. Polskie znaczenie wylosowanych czasowników można poznać, po najechaniu wskaźnikiem myszy na bezokolicznik danego czasownika.

Uwaga: prezentowane tu czasowniki należy traktować jako nieregularne, choć w przypadku odmiany przez osoby niektóre z nich odmieniają się w sposób regularny. Niestety pozostałe formy tych czasowników są tworzone już w sposób nieregularny, co określa ich ostateczny charakter.

Wpisywanie odpowiedzi  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.