WYMOWA I JEJ PRZYKŁADY

Mówić po niemiecku to naprawdę nic trudnego. Dzięki wiadomościom i ćwiczeniom zawartym na tej stronie przeczytasz prawie każdy tekst, robiąc duże wrażenie na słuchających.

W języku niemieckim istnieją ścisłe i przejrzyste reguły dotyczące wymowy, w przeciwieństwie do niektórych innych języków np. angielskiego, poznanie ich umożliwia poprawną recytację zdań j. niemieckiego - pamiętaj, że ucząc się wymowy uczysz się zarówno poprawnie czytać jak i mówić.

Uwaga: Opanowanie zawartych tu reguł powinno umożliwić mówiącemu zrozumienie go przez słuchających, lecz jego wymowa na pewno nie będzie wolna od błędów. Aby móc mówić poprawnie, konieczne są ćwiczenia koncentrujące się na ćwiczeniu poprawnej wymowy tj. akcentu, intonacji itd.

Poprawne recytowanie to przede wszystkim prawidłowa wymowa pojedynczych liter, która często zależy od ich pozycji w wyrazie i jest inna niż w języku polskim. Najważniejsze reguły wymowy to:
Translacja Przykłady    Uwagi
tt,ss,ll .. Gott
Futter
Knall
alle
więcej Podwójne spółgłoski takie jak ll,ss,tt,mm,pp wymawiane są jak pojedyńcza litera.
v - f Vernunft
vertrauen
privat
więcej Na początku wyrazu, cząstki wyrazowej lub na jego końcu
ei - aj Kneipe
Ei
eins
więcej Wymawiane tak w każdym miejscu występowania
S - z super
suchen
Sache
Hose
więcej Czytając wymawiamy jak literę 'z'
na początku oraz w środku wyrazu przed samogłoską.
's' występujące na końcu czytamy jak zwykłe 's'
z - c zart
Katze
zwingen
więcej Wymawiane tak w każdym miejscu występowania
ie - j Kiefer
Kiel
wie
więcej Wymawiane tak prawie w każdym miejscu w wyrazie z małymi różnicami na końcu wyrazu
Ä,ä - e ängstigen
ändern
Ära
więcej Wymawiane tak w każdym miejscu występowania
eu,äu - oi Keule
Europa
Euro
więcej Jak wyżej
h - nieme h Lohn
nah
nehmen
więcej Nieme oprócz występowania na początku wyrazów i cząstek wyrazowych - często powoduje zmiękczenie
Ü,ü - y[u] Übung
dünn
füllen
więcej Wymawiane tak w każdym miejscu występowania
Ö,ö - y[o] öffnen
können
Wörter
więcej Wymawiane tak w każdym miejscu występowania
ch - ś ich
endlich
möglich
więcej oprócz występowania po: a, o, u.
ig - ś artig
mutig
König
więcej na końcu wyrazu.
Sch - sz Schule
Schrank
Mensch
więcej Wymawiane tak w prawie każdym miejscu występowania
Sp - szp Sport
sparen
spontan
więcej Na początku wyrazu lub cząstki wyrazowej
St - szt Stadion
Straße
Verstand
więcej Zasada jak wyżej
ck - k Aufdruck
trocken
dick
więcej Wymawiane tak w każdym miejscu występowania
ß - s Gruß
groß
Fluß
więcej Zasada jak wyżej


Podział wyrazu na sylaby - wyraz prosty ma tyle sylab, ile samogłosek lub dwugłosek tzw. dyftongów (ei, eu, au,ai, äu). Jeżeli między dwiema samogłoskami znajduje się jedna spółgłoska, to przechodzi ona do następnej sylaby, np.: fra-gen, ge-ben, le-sen, ma-chen, Bü-cher itd. Jeżeli między dwiema samogłoskami znajdują się dwie spółgłoski lub więcej, to ostatnia przechodzi do następnej sylaby, np.: kom-men, ler-nen, bor-gen, tan-zen, Mor-gen, Lek-tor itd.

-Szczegóły zasad wymowy-