Prosze o dokładne wysłuchanie wymowy podanych wyrazów oraz cierpliwe powtarzanie aż do perfekcji.


Blitz begrenzt Grenze zu Zitrone Witz
tanzen Rezept Notiz Medizin Kerze Zaun
zentral Aufzug Zelt zuordnen Zertifikat Zentrum
Gesetz verzollen Zinsen Bezeichnung Salz Doppelzimmer