Prosze o dokładne wysłuchanie wymowy podanych wyrazów oraz cierpliwe powtarzanie aż do perfekcji.


fahren Autobahn Kohl Lohn Mehl nah
Ohr Rahmen Rathaus Thema Bibliothek nehmen
Sahne anziehen heiraten Eisenbahn fliehen Verfahren
Zahnarzt Fahrzeug heutzutage Fernsehen Uhr vorziehen