Przysłówek jest częścią mowy określającą czasownik, przymiotnik lub inny przysłówek. Przysłówki są nieodmienne; pochodzące od przymiotników ulegają stopniowaniu. Odpowiadają na pytania:
   » wie? (jak?) - gut, schnell
   » wo? wohin? - rechts, hinten
   » wann? (kiedy?) - abends, heute
   » warum? (dlaczego?) - deshalb, dadurch

RODZAJE PRZYSŁÓWKÓW


W języku niemieckim rozróżniamy kilka rodzajów przysłówków są to przysłówki:
  • miejsca: hier, dort, dorther, überall, irgendwo, bergauf, bergab, rechts, heim, weg, hinein...
  • czasu: heute, immer, bisher, beizeiten, noch, jetzt, einst, danach, morgen, stets...
  • sposobu i rodzaju: sehr, gern, kaum, vielleicht, heftig, beinahe, teilweise, sogar, genug, sonst, kopfüber...
  • przyczyny: darum, deshalb, deswegen, daher, folglich, trotzdem, hierzu...

PRZYMIOTNIK W ROLI PRZYSŁÓWKA


Należy pamiętać, że sam przymiotnik także może wystąpić w roli przysłówka. Ważną cechą charakterystyczną takiej zmiany jest to, że przymiotnik w roli przysłówka wyraża bliższe okoliczności zdarzenia, natomiast przymiotnik opisuję cechy osoby lub rzeczy:

Przykłady:

Jako przymiotnikJako przysłówek
Der tapfere Mann hat alle besiegt. Der Mann kämpfte tapfer.
Die lauten Kinder laufen rund um die Uhr. Die Kinder singen laut.

STOPNIOWANIE PRZYSŁÓWKÓW


Przysłówki stopniuje się w taki sam sposób jak przymiotniki wyjątkiem jest tu stopień najwyższy przysłówka. Tworzy się go dodając do tematu stopnia równego przyrostek "-(e)sten", a przed przysłówkiem używamy słowa "am".

W stopniu najwyższym w przypadku porównania używamy przyimka "von" (z) - Er ist am schnellsten von uns allen.

Przykłady:

Równy Wyższy Najwyższy
schnellschneller am schnellsten
billigbilligeram billigsten
schönschöneram schönsten
lang länger am längsten
kurzkürzer am kürzesten
dunkeldunkleram dunkelsten
Przysłówki o stopniowaniu nieregularnym
gut besseram besten
viel mehram meisten
oft öfteram häufigsten
baldeheram ehesten

[ przyslowek 1.1 - przyslowek 1.2 - przyslowek 1.2 ]