Przetłumacz na niemiecki następujące zdania:

1. Czy wiesz, gdzie on jest teraz zatrudniony?
?
 

2. Muszę wiedzieć, czy ona jest już zaręczona.
.
 

3. Nie możesz zapominać, dlaczego musisz tu jeszcze pozostać.
.
 

4. Jesteśmy pewni, że praca domowa nie będzie trudna.
.