Proszę o uporządkowanie wyrazów:

  1.      ?
  2.     ?
  3.      ?
  4.       ?
  5.      ?
  6.      ?
  7.      ?
  8.       ?
  9.       ?