Przyporządkuj poprawnie polskie tłumaczenia spójników:

während
bevor/ehe
seitdem
bis
sobald
solange
sooft
podczas gdy
zanim
odkąd, od czasu gdy
aż, dopóki
skoro tylko
jak długo
ilekroć