Proszę podkreślić czasowniki nieregularne i mocne:
liczba wyrazów: