Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 4 - Odmiana czasownika

Wpisz właściwe końcówki czasownika oraz zaimki we właściwej kolejności:

Wpisywanie odpowiedzi  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.

0:00