Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 2 - Wymowa języka niemieckiego: litery podwójne, ck, ß, z, końcówka -er

0:0:0 0/0  

I tym razem w ćwiczeniu chodzi o jak najszybsze wskazanie poprawnego tłumaczenia wyrazu, który zostanie wyświetlony w górnym prawym rogu ale już bez nagrania. Jeżeli będzie to poprawnie wskazanie, pole zostanie stosownie oznaczone, następnie wylosowany zostanie kolejny wyraz i procedurę będzie można powtórzyć dla kolejnego wyrazu.

Wskaż właściwy wyraz  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.