Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 9 - Wie viel Uhr ist es? - która godzina? (II)

0:00 0/0  

--:--
--:--
--:--
--:--
--:--
--:--

Wyrazy w zdaniach określających czas przedstawiony w pierwszej kolumnie zostały w sposób losowy poprzestawiane. Proszę o ich uporządkowanie, dodatkowo proszę o zmianę wielość znaków tam, gdzie jest to potrzebne.

W prawym górnym rogu tabeli znajduje się licznik poprawnie oraz błędnych odpowiedzi. Proszę nie przejmować się ilością spacji - system sam wprowadzi konieczne korekty usuwając zbędne odstępy.

wpisz odpowiedź  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.