Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 5 - Rekonstrukcja zdania

Stwórz poprawne zdanie porządkując podane wyrazy.

Tych kilka poniższych zdań, które należy odtworzyć z rozsypanki wyrazowej, demonstruje typową budowę zdania oznajmującego z użyciem tylko jednego czasownika, istnieją oczywiście i zdania z wiekszą ilością czasowników.

Każde z poniższych zdań powinno rozpoczynać się od podmiotu, czyli sprawcy całego zamieszania, osoby lub rzeczy bez której całe zdanie nie mogłoby istnieć. Następnie bezpośrednio po nim następuje orzeczenie, czyli krótko mówiąc czasownik odmieniony bez osobę, w której występuje podmiot. Tę odmianę można było trenować w ćwiczeniach wcześniejszych kursu. Na kolejnych miejscach występują pozostałe część zdania.

1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
5.
 
 
 
 


Przeciągnij i upuść  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.