Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 2 - Wymowa języka niemieckiego: litery podwójne, ck, ß, z, końcówka -er
1. [0 błędów]
2. [0 błędów]
3. [0 błędów]
4. [0 błędów]
5. [0 błędów]
6. [0 błędów]
7. [0 błędów]

Zapraszam do wykonania ćwiczenia, którego celem jest utrwalenie uproszczonej transkrypcji języka niemieckiego. W ćwiczeniu należy zapisać wyraz orginalny, zastępując litery w tym wyrazie literami, które najwierniej oddają wymowę tego wyrazu. Oczywiście chodzi tu o zastosowanie informacji i wiedzy, które została tu wcześniej zaprezentowana.

Jeżeli po kliknjęciu na przycisk - sprawdź - okaże się, że wyraz został poprawnie wpisany, pojawi się ikonka, która umożliwi odsłuchanie nagrania wymowy wyrazu. W przypadku, gdy zostanie stwierdzony błąd, nastąpi jego zliczenie w drugiej kolumnie tabeli oraz nie będzie możliwość odsłuchania wymowy.

Dopiero przy 3 niepoprawnej próbie odpowiedzi, obok przycisku pojawi się ikonka umożliwiająca odsłuchanie wyrazu. Po odsłuchaniu wymowy można próbować poprawić swoją odpowiedź.

Polska transkrypcja  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.