Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 9 - Modalverben - czasowniki modalne (znaczenie)

0:00 0/0  

--- --- ---
--- --- ---

Ćwiczenie na refleks ... i wiedzę oczywiście. Po kliknjęciu na przycisk: start wylosowane zostanie polskie znaczenie jednego z 6 niemieckich czasowników modalnych. Proszę wskazać jak najszybciej właściwy czasownik z tych dostępnych na stronie.

wybór odpowiedzi  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.