Poziomy - Poziom 1 - Rozdział 9 - Wie viel Uhr ist es? - która godzina? (I)

0:00 0/0  

Kliknięcie przycisku start powoduje wypełnienie pól tabeli. Należy jak najszybciej wskazać czas zgodny z tym wyświetlonym w górnym prawym rogu tabeli.

W prawym górnym rogu tabeli znajduje się licznik poprawnie wskazanych wyrazów oraz błędów.

wybór odpowiedzi  •  - Nie jesteś zalogowany - brak danych na temat twoich ostatnich wyników.