powrót

kultura i sztuka/literatura
[lp.][niemiecki]  [polski] [rodz/gr/l.mn] [wymowa] [nie pokazuj]
1.

Autobiografie

- autobiografia[die/rzeczownik/-n]
2.

Autor

- autor[der/rzeczownik/-en]
3.

Ballade

- ballada[die/rzeczownik/-n]
4.

Bibliothek

- biblioteka[die/rzeczownik/-en]
5.

Biographie

- biografia[die/rzeczownik/-n]
6.

Buchhandlung

- księgarnia[die/rzeczownik/-en]
7.

Dichter

- poeta[der/rzeczownik/-]
8.

Drama

- dramat[das/rzeczownik/-en]
9.

Erzählung

- opowiadanie[die/rzeczownik/-en]
10.

Fiktion

- fikcja[die/rzeczownik/-en]
11.

Gedicht

- wiersz[das/rzeczownik/-e]
12.

Held

- bohater[der/rzeczownik/-en]
13.

Illustration

- ilustracja[die/rzeczownik/-en]
14.

Lektüre

- lektura[die/rzeczownik/-n]
15.

Literatur

- literatura[die/rzeczownik/-en]
16.

Metapher

- metafora[die/rzeczownik/-n]
17.

Märchen

- bajka[das/rzeczownik/-]
18.

Novelle

- nowela[die/rzeczownik/-n]
19.

Schriftsteller

- pisarz[der/rzeczownik/-]
20.

Tagebuch

- pamiętnik[das/rzeczownik/-``er]
21.

Werk

- dzieło[das/rzeczownik/-e]
22.

Zitat

- cytat[das/rzeczownik/-e]
23.

amüsieren

- rozbawić
bawić
[-/czasownik/-]
24.

beschreiben

- opisać[-/czasownik/-]
25.

interessant

- interesujący[-/przymiotnik/-]
26.

lesen

- czytać[-/czasownik/-]
27.

märchenhaft

- baśniowy[-/przymiotnik/-]
28.

schreiben

- pisać[-/czasownik/-]