powrót

informatyka/obsługa
[lp.][niemiecki]  [polski] [rodz/gr/l.mn] [wymowa] [nie pokazuj]
1.

annullieren

- anulować[-/czasownik/-]
2.

anpassen

- dopasować[-/czasownik/-]
3.

anzeigen

- wyświetlić[-/czasownik/-]
4.

aufheben

- unieważnić[-/czasownik/-]
5.

beenden

- kończyć[-/czasownik/-]
6.

betätigen

- uruchomić[-/czasownik/-]
7.

deaktivieren

- deaktywować[-/czasownik/-]
8.

drucken

- drukować[-/czasownik/-]
9.

drücken

- naciskać[-/czasownik/-]
10.

editieren

- edytować[-/czasownik/-]
11.

einfügen

- wstawiać[-/czasownik/-]
12.

entfernen

- usunąć[-/czasownik/-]
13.

formatieren

- formatować[-/czasownik/-]
14.

hinzufügen

- dodać[-/czasownik/-]
15.

installieren

- instalować[-/czasownik/-]
16.

klicken

- kliknąć[-/czasownik/-]
17.

kopieren

- kopiować[-/czasownik/-]
18.

laden

- ładować[-/czasownik/-]
19.

löschen

- kasować[-/czasownik/-]
20.

maximalisieren

- maksymalizować[-/czasownik/-]
21.

minimalisieren

- minimalizować[-/czasownik/-]
22.

programmieren

- programować[-/czasownik/-]
23.

scannen

- skanować[-/czasownik/-]
24.

schließen

- zamykać[-/czasownik/-]
25.

speichern

- zapisać[-/czasownik/-]
26.

zurücksetzen

- resetować[-/czasownik/-]
27.

öffnen

- otwierać[-/czasownik/-]
28.

übernehmen

- aprobować[-/czasownik/-]